Fellesrådet for Afrika Meny

Bedriftsdatabasen

Yara International

Yara International ASA er verdens største leverandør av mineralgjødsel. Selskapet har over 15,557 ansatte med virksomhet i mer enn 50 land og salg til om lag 150 land. Selskapets historie går tilbake til grunnleggelsen av Norsk Hydro i 1905. Yara International (tidligere Hydro Agri) ble skilt ut som eget selskap i 2004 og børsnotert. Hovedkontoret ligger i Oslo og den norske stat er største eier med 36,2 % av aksjene. Selskapets nettoinntekt var i 2017 på 93,8 milliarder NOK, hvorav 5,3 milliarder var fra Afrika. Yara åpnet sitt første kontor i Afrika i 1985, nærmere bestemt i Zimbabwe, et land selskapet senere har trukket seg ut av på grunn av de politiske forholdene. Selskapet har i dag 640 ansatte på det afrikanske kontinentet og er til stede med kontorer i ti land. I Egypt har Yara salgskontor i Kairo, og eier 51% av datterselskapet Yara Agri Trade Misr.

Kjemisk industri
/yara.com
www.yara.com/siteassets/sustainability/gri-reports/yara-gri-report-2017.pdf/
www.yara.com/siteassets/investors/057-reports-and-presentations/annual-reports/2017/yara-international-country-by-country-reporting-2017-web.pdf/
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst