Fellesrådet for Afrika Meny

Bedriftsdatabasen

Wilh.Wilhelmsen (WW)

Wilh. Wilhelmsen er en av Norges mest globale virksomheter. Selskapet er notert på Oslo Børs og har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. I 2008 flagget Wilh. Wilhelmsen ut deler av virksomheten til Malta etter at en ny rederiskatt ble vedtatt av Stortinget i desember 2007. Rederiet har også blitt koblet til en rekke skatteparadis gjennom blant annet "Panama Papers" lekkasjene, og flere av deres skip er registrert under såkalte "bekvemmelighetsflagg", blant annet på Bahamas. I Algerie er det de to datterselskapene Wilhelmsen Ships Service Algeria SPA og Barwil Algeria SpA som holder til på til sammen fem kontorer med virksomhet i 12 ulike havner.

Skipsfart/ maritim industri
/wilhelmsen.com
www.wilhelmsen.com/investors/reports-and-presentations/sustainability-report2017/
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst