Fellesrådet for Afrika Meny

Bedriftsdatabasen

Solid Earth Africa

Solid Earth Africa (SEA) jobber i Norge og i Etiopia med å promotere mur-baserte hus som et ledd for bærekraftig husholdningsbasert utvikling og beskyttelse av miljøet.
Utbygging av hus
www.solidearthafrica.com/
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst