Fellesrådet for Afrika Meny

Bedriftsdatabasen

ReEco-San International AS

ReEco-San International er et norsk selskap med hovedkontor i Oslo som arbeider med å introdusere innovative og miljøvennlige løsninger på avfallshåndtering og resirkulering. ReEco-San International har et søsterselskap i Addis Ababa.
Resirkulering
/reecosan.no/
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst