Fellesrådet for Afrika Meny

Bedriftsdatabasen

Petroleum Geo- Services (PGS)

PGS er et selskap som leverer seismikk- og reservoirtjenester over hele verden, inkludert innsamling, behandling og fortolkning av data og feltevaluering. Selskapet ble etablert i 1991 og har vært notert på Oslo børs siden august 1992. PGS har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo, tilstedeværelse i 22 land og 15 seismikkfartøy i drift i tillegg til to støtteskip. Kysten av det afrikanske kontinentet er et viktig arbeidsområde for PGS, og i tillegg til Benin har de også aktivitet i Angola, Egypt, Ekvatorial-Guinea, Elfenbestkysten, Gabon, Kenya, Kongo-Brazzaville, Marokko, Mauritania, Namibia, Nigeria, Senegal, Sør-Afrika og São Tomé og Príncipe.

Leverandør olje- og gassindustri
/pgs.com
www.pgs.com/contentassets/0431c782a88547689029a6896973d1bf/2017-pgs-responsibility-report.pdf
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst