Fellesrådet for Afrika Meny

Bedriftsdatabasen

Ocean Rig

Ocean Rig ble etablert i 1996 og var registrert på Oslo børs fram til 2008. Det ble da kjøpt opp av DryShips Inc., som eies av den Gresk-Amerikanske industrimagnaten George Economou. Siden 2011 har selskapet vært registrert på NASDAQ. Selskapet har 13 offshore drilleenheter, 2 store halvt nedsenkbare borerigger beregnet på ultradypt vann, og 11 boreskip også beregnet på ultradypt vann. I og med at selskapet opererer med mobile anlegg på kontrakt, er deres tilstedeværelse i ulike land ofte av kortvarig karakter. I Afrika har selskapet hatt større eller mindre kontrakter i flere ulike land, inkludert Liberia, Tanzania, Ekvatorial-Guinea og Ghana. Selskapet har kontor i Angola, og pr oktober 2016 anlegg utenfor kysten av Nigeria, Angola, Elfensbenskysten og Kongo. I april 2018 ble Ocean Rig kjøpt opp av Sveits-baserte Transocean.

Leverandør olje- og gassindustri
/ocean-rig.com
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst