Fellesrådet for Afrika Meny

Bedriftsdatabasen

Coop Norge

Coop Norge inngikk i 2010 en avtale med Etiopias største roseprodusent, Sher Ethiopia. Coop mottar gjennom denne avtalen 20 millioner roser årlig. Rosene er stemplet som rettferdige selv om de ikke er Fair Trade-godkjent.
Landbruk/ landbruksprodukter
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst