Fellesrådet for Afrika Meny

Bedriftsdatabasen

Berhan Agriculture and Commercial P.L.C

Berhan Agriculture and Commerical Plc er et datterselskap av Norwegian Ethiopian Agricultural Development som var aktivt i Etiopia pr. mars 2018. Det finnes ellers lite informasjon om de to selskapene.
Landbruk/ landbruksprodukter
www.norway.no/en/ethiopia/norway-ethiopia/news-events/news2/the-embassy-hosts-team-norway-meeting-focusing-on-agribusiness/
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst